O nas

Regulamin

Informacje ogólne

 1. 1.   Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2018 r.
 2. 2.   GRUPA CA SP. Z O.O., wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000581989, NIP 8952055432, REGON 362810260, z siedzibą: 51-169 Wrocław, ul. Rafała Wojaczka 3f, dalej zwana Firmą.
 3. 3.   GRUPA CA SP. Z O.O. jest płatnikiem VATEU.
 4. 4.   Firma pracuje od poniedziałku do piątku,w godzinach od 10-17.
 5. 5.   Regulamin obowiązuje  każdą osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającego z usług lub produktów Firmy, składającą zamówienie lub współpracującą.
 6. 6.   Zamawiającym jest osoba fizyczna lub osoba prawna składająca zamówienie,lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną,dalej zwana jest Zamawiającym.

 

Zamówienia

 1. 1.   Złożenie zamówienia oraz korzystanie z usług Firmy,przez Zamawiającego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. 2.   Zamówienia powinny być dokonywane na podstawie oferty złożonej przez Firmę w formie pisemnej lub drogą mailową, po wcześniejszym złożeniu zapytania ofertowego przez Zamawiającego, osobiście w siedzibie Firmy lub drogą mailową.
 3. 3.   W przypadku ogólnodostępnej oferty cenowej na materiały reklamowe znajdującej się na stronie internetowej Firmy, zamówienie może być złożone bez konieczności dokonywania zapytania ofertowego przez zamawiającego oraz bez konieczności składania ofert przez Firmę -pisemnie lub drogą mailową.
 4. 4.   Zamówienie można składać w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście w siedzibie Firmy na formularzy zamówienia.
 5. 5.   Zamówienie uznaje się za złożone i potwierdzone, poprzez podanie przez 
 6. 6.   Zamawiającego danych do faktury VAT, potwierdzenie przedmiotu zamówienia, projektów oraz ceny.
 7. 7.   W przypadku podania niepełnych lub nieprawidłowych danych oraz w sytuacji, gdy zamówienie budzi wątpliwości Firma zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
 8. 8.   Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie potwierdzenia zamówienia drogą mailową przez Firmę, z podaniem terminu realizacji oraz w momencie podpisania umowy pomiędzy Firmą, a Zamawiającym na wykonanie usługi/dzieła.
 9. 9.   Wszystkie podawane ceny przez Firmę oraz ceny zamieszczone w ofercie na stronie Internetowej Firmy,są cenami netto, do których należy doliczyć stawkę 23% VAT.

 

Warunki  realizacji i dostawy

 1. 1.   Zamówienia złożone drogą mailową po godzinie 17 oraz w dni wolne od pracy, potwierdzone oraz realizowane będą następnego dnia roboczego.
 2. 2.   Terminy realizacji zamówienia ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia, w zależności od przedmiotu zamówienia oraz aktualnego terminarzu prac Firmy.
 3. 4.   Średnio terminy realizacji wynoszą od 2-10 dni roboczych, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Firmę oraz dostarczenia przez zamawiającego niezbędnych plików, informacji i danych do wykonania zamówienia.
 4. 5.   W przypadku większych, nietypowych zamówień lub z powodów niezależnych od Firmy takich jak: awarie techniczne, niedotrzymanie terminów przez podwykonawców, niedostarczenie koniecznych do realizacji zamówienia materiałów, bądź informacji przez Zamawiającego, Firma zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym okresie czasu niż określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia(po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego drogą mailową lub telefonicznie).
 5. 6.   Firma nie ponosi odpowiedzialności materialnej wobec osób trzecich –zamawiających, w razie niedotrzymania terminu realizacji zamówienia lub anulowania zamówienia z przyczyn zawartych w pkt.4i 5, § 3 niniejszego regulaminu.
 6. 7.   Realizacja zamówienia  rozpoczyna się:
  - W przypadku płatności gotówką-w momencie prawidłowo złożonego zamówienia.
  - W przypadku płatności przelewem –w momencie wpłacenia zaliczki lub przedpłaty–gotówką lub na konto numer  84 1950 0001 2006 4975 9566 0002 GRUPA CA SP. Z O.O., ul. Rafała Wojaczka 3f, 51-169 Wrocław. W powyższych przypadkach przyjęcie płatności po godzinie 16tej oznacza rozpoczęcie realizacji zamówienia na początku następnego dnia roboczego. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania środków na koncie Firmy.
 7. 8.   Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT
 8. 9.   Podpisanie faktury za zrealizowane zamówienie lub protokołu odbioru wykonanych prac, oznacza przyjęcie przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
 9. 9.   Wszystkie przedmioty zamówień przekazane Zamawiającemu, są własnością Firmy,do czasu uregulowania wszelkich należności wynikających z faktury VATza zrealizowane Zamówienie.
 10. 10. Zarówno witryny jak i samochody przed oklejeniem powinny być umyte przez zamawiającego. Wykonawca ma prawo odmowy wykonania usługi, jeżeli powierzchnia do aplikacji nie jest czysta. Wykonawca może wykonać czyszczenia witryn lub pojazdu za dodatkową opłatą 100 zł netto – małe pojazdy 300 zł netto duże pojazdy, oraz 200 zł netto za witrynę do 10m2. Przy oklejeniu witryn od środka pomieszczenie powinno być wysprzątane, pozbawione kurzu budowlanego.
 11. 11. Folie na szyby aplikuje się w standardzie w pasach pionowych od zewnątrz lokalu. Realizacja może być wykonana inaczej na specjalne zamówienie Zamawiającego, złożone w formie pisemnej lub ustnej ekipie montażowej; lub z przyczyn technicznych uniemożliwiających wykonanie w standardzie.

 

Projekty

 1. 1.   Wyceny zamówień indywidualnych są dokonywane na podstawie projektów własnych Zamawiającego lub przygotowanych przez Firmę.
 2. 2.   Firma świadczy usługi projektowania graficznego/opracowywania koncepcji graficznych materiałów reklamowych i promocyjnych oraz przygotowania plików do druku, obróbki graficznej itp.,na rzecz Zamawiającego, na zamówienie złożone zgodnie z pkt. 4, § 2 niniejszego regulaminu.
 3. 3.   Przez projekt graficzny rozumie się, dzieło wykonane na zamówienie Zamawiającego, odpłatnie, następnie przekazane Zamawiającemu w formie cyfrowej, na nośniku CD, wraz z przekazaniem praw autorskich do dzieła, z prawem do powielania i wykorzystywania dzieła poza firmą GRUPA CA SP. Z O.O..
 4. 4.   Firma pobiera opłatę za projekt w wysokości ustalonej w cenniku, w zależności od tego czy projekt jest zamawiany wraz z usługą –druku/oklejenia, bądź zamawiany jest tylko projekt.
 5. Cena projektu zamówionego wraz z  wykonaniem usługi, jest ceną promocyjną.
 6. Koszt projektu bez realizacji usługi druku lub oklejenia w naszej firmie wraz z przekazaniem plików otwartych i praw autorskich to pięciokrotność ceny za projekt zamówiony wraz z usługą.
 7. 5.   W cenę projektu wliczone są trzy propozycje grafiki, Zamawiający ma prawo wyboru jednej z propozycji, a następnie dokonania w ramach jednorazowej opłaty, 3 poprawek do wybranej wersji. 
 8. 6.   Każda dodatkowa poprawka płatna jest 50zł netto.
 9. 7.   Za przebudowanie całego projektu/ koncepcji graficznej od nowa –naliczana jest dodatkowa opłata, w wysokości 60% ceny projektu.
 10. 8.   Zakup zdjęć do indywidualnych projektów/koncepcji graficznych,nie jest wliczony w ich cenęi jest płatny dodatkowo w zależności od wartości zdjęcia, grafiki.
 11. 9.   Wszelkie przeróbki logotypów lub materiałów Zamawiającego, koniecznych do wykonania i realizacji projektu/koncepcji graficznej, są dodatkowo płatne w zależności od czasu pracy grafika.
 12. 10.  Zakupiony projekt przez Zamawiającego jest przekazywany Zamawiającemu wraz z prawami autorskimi do dalszego wykorzystania w formie cyfrowej –mailem lub na serwer ftp Zamawiającego, dodatkowo na życzenie Zamawiającego w formie cyfrowej na płycie CD.
 13. 11.  Każdy projekt lub przeróbka,przed realizacją zostaje wysłany Zamawiającemu do sprawdzenia, w celu weryfikacji treści i ewentualnych błędów w treści merytorycznej.
 14. 12  Po akceptacji projektu wszelkie reklamacje odnośnie treści i zawartości projektu–kolorystyki, proporcji, nie będą uwzględniane.
 15. 13  Firma zastrzega sobie, że wszelkie materiały drukowane wykonywane lub dostarczane przez Firmę Zamawiającemu, mogą się różnić kolorystyką (odcieniem, nasyceniem koloru) w  zakresie 5% od zaakceptowanego projektu przez Zamawiającego; w związku z czym Firma nie ponosi odpowiedzialności materialnej wobec Zamawiającego.
 16. 14  Firma zastrzega sobie, że realizacje wykonywane przez Firmę na podstawie projektów mogą się nieznacznie różnić, w rzeczywistości –proporcje, kolorystyka, odcienie grafiki, ale nie więcej niż 5%, a także nie dotyczy to treści merytorycznej projektu.
 17. 15  W przypadku plików przygotowywanych na podstawie wymiarów podanych przez Zamawiającego(jeżeli Zamawiający nie umożliwi Firmie dokonania pomiarów przedmiotu oklejanego), są przygotowywane na odpowiedzialność Zamawiającego, a wszelkie błędy i niezgodności są korygowane na koszt Zamawiającego.
 18. 16. Prosimy o szczegółowe sprawdzenie przesłanych projektów ze zwróceniem szczególnej uwagi na treści merytoryczne.Prosimy sprawdzić czy nie wystąpiły błędy w zapisie, czy wszystkie dane teleadresowe są zgodne z zamówieniem oraz czy w projekcie znajdują się wszystkie zamawiane treści. Akceptacja projektu jest równoznaczna z zatwierdzeniem wyglądu oraz treści merytorycznej projektu. Wszelkie poprawki prosimy przesyłać drogą mailową. Poprawki przekazywane drogą telefoniczną nie będą uwzględniane.
 19. Projekt oklejenia samochodu przewiduje projekt jednego boku. Drugi bok zostanie przygotowany w odbiciu lustrzanym (elementy graficzne w tych samych miejscach samochodu – element umieszczony na tyle znajdował się będzie na tyle samochodu etc.) na życzenie klienta przesłana zostanie wizualizacja drugiego boku samochodu. Wszelkie treści równane będą odpowiednio na obu bokach do wybranego elementu samochodu.

Płatności

 1. 1.   Podstawową formą płatności za zrealizowane zamówienia jest gotówka.
 2. 2.   Należności poniżej wartości 500zł netto płatne są gotówką lub w formie przedpłaty na podstawie faktury pro formy, płatnej na rachunek bankowy Firmy.
 3. 3.   Płatność przelewem możliwa jest w przypadku:
  - dokonania pierwszych trzech płatności gotówką na minimalną, łączną kwotę 1500 zł netto;
  - nawiązania stałej współpracy –podpisanie umowy o stałej współpracy oraz wymianie dokumentów firmowych,
  - podpisaniu umowy na wykonanie zamówienia –przy wpłacie zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia netto gotówką lub przelewem, przy czym Firma zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia prac nad zamówieniem w momencie zaksięgowania wpłaty zaliczki na rachunku bankowym Firmy
 4. 4.   Zaliczka wymagana jest przy zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej 1000 zł netto.
 5. 5.   Firma zastrzega sobie prawo do odmówienia płatności przelewem, gdy Zamawiający zalega z płatnościami oraz gdy spóźnienie w spłacie należności przekroczyło 21 dni.
 6. 6.   Faktura VAT jest jednocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty. Brak uregulowania płatności w terminie wskazanym w fakturze VAT, oznacza  automatyczne wysłanie prze Firmę, drugiego wezwania do zapłaty z terminem 7 dni.
 7. 7.   W przypadku braku otrzymania płatności w terminie wyznaczonym przez drugie wezwanie do zapłaty, wszczęte zostanie postępowanie windykacyjne w celu wyegzekwowania należności.

 

Gwarancja i reklamacje

 1. 1.   Firma udziela gwarancji na wykonywane przez siebie usługi:
  - 2 lata na oklejaną grafikę na pojazdach, witrynach oraz tablicach; gwarancja dwuletnia dotyczy zastosowania takich materiałów jak –  wydruki na folii wylewanej z laminatem wylewanym UV,  wydruki na folii polimerowej z laminatem polimerowym UV oraz wydruki na folii monomerowej z laminatem monomerowym UV;
  - 1 rok na oklejaną grafikę na pojazdach, witrynach oraz tablicach; gwarancja roczna dotyczy zastosowania takich materiałów jak folia OWV, folia ploterowa, wydruki na folii wylewanej, polimerowej i monomerowej bez laminatu.
 2. 2.   Gwarancja obejmuje trwałość grafiki na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, trwałość adhezji grafiki do podłoża –samoczynne odklejanie się folii, kruszenie się lub zwijanie folii w okresie objętym gwarancją.
 3. 3.   Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych poprzez działanie osób trzecich –wandalizm, uszkodzeń spowodowanych przez działanie substancji chemicznych, a także  uszkodzeń powstałych poprzez niewłaściwe użytkowanie oraz naturalnego kurczenia się folii monomerowej (do 1cm) polimerowej (do 5mm) wylewanej do (3 mm) - na stronie południowej i wschodniej przy ekspozycji na silne nasłonecznienie powyżej 6 godzin na dobę kurczenie folii może być wyższe.  
 4. 4.   Gwarancja nie obejmuje oklejonych plastikowych i gumowych. elementów samochodów.
 5. 5.   Zamawiający podczas odbioru zamówienia jest informowany o prawidłowym sposobie eksploatacji, użytkowania przedmiotu zamówienia.
 6. 6.   W razie opóźnienia w płatności przekraczającego 30 dni od daty wymagalności należności, Zamawiający traci prawo do gwarancji.
 7. 7.   Wszelkie materiały drukowane offsetowo, materiały poligraficzne, podlegają reklamacji tylko i wyłącznie w zakresie zgodności z zamówieniem, projektem.
 8. 8.   Reklamacje mogą być składane w terminie 10 dni od momentu zauważenia usterki. Po tym terminie złożone reklamacje nie będą uznawane.
 9. 9.   Reklamacje może składać tylko Zamawiający lub osoba upoważniona na piśmie do złożenia reklamacji.
 10. 10.  Reklamacji można dokonywać:
  - osobiście w siedzibie Firmy, wypełniając formularz reklamacji oraz udostępniając Firmie przedmiot zamówienia do 
  - dokonania oględzin bezpośrednich lub ewentualnie poprzez przysłanie zdjęcia reklamowanego zamówienia
  - pisemnie –pocztą lub mailowo, wypełniając formularz reklamacji, dostępny mailowo, wraz z załączeniem dokumentacji zdjęciowej.
 11. 11.  Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 7 dni od momentu złożenia reklamacji.
 12. 12.  W razie uznania reklamacji:
  - usterki zostają usunięte na koszt Firmy, jeżeli istnieje taka możliwość;
  - jeżeli nie ma możliwości technicznej, naprawy usterki, wymiany uszkodzonej części, usługa zostaje wykonana ponownie na koszt Firmy.
 13. 14.  Uznane reklamacje są realizowane niezwłocznie, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do usunięcia usterek lub prawidłowego ponownego wykonania zamówienia.
 14. 15.  Reklamacja obejmuje wymianę grafiki zgodnie z pierwotnym projektem, zaakceptowanym w dniu złożenia zamówienia. Nie ma możliwości dokonania reklamacji wg. nowego projektu.
 15. 16.  Firma GRUPA CA SP. Z O.O. nie bierze odpowiedzialności za mienie pozostawione w pojazdach podstawionych do oklejenia.

 

Postanowienia końcowe

 1. 1.   Odstępstwa od niniejszego regulaminu mogą być regulowane tylko i wyłącznie poprzez indywidualne umowy z Zamawiającym lub umowy o stałej współpracy.
 2. 2.   W przypadku podpisania umowy o stałej współpracy lub umowy indywidualnej, przepisy niniejszego regulaminu, obowiązują w zakresie nieuregulowanym w umowie.
 3. 3.   Terminy realizacji zamówień oraz ewentualne kwestie rabatów uzgadniane są indywidualnie z Zamawiającym.

 

Nasi klienci